Картон, масло. 27х19,5

На обороте надпись: Вялов Константин Александрович (1900-1976) 
«Начало осени» 1950-е гг.
(19,5х27)

Инв. КВВЖ-581

наверх